Náš Tým - Stomatologie Ambrožovi s.r.o. - Mohelnice

PROSTŘEDÍ
ORDINACE
MIKROSKOPICKÁ
ROVNÁTKA
ORTODONCIE
STOMATOLOGIE
PRVNÍ NÁVŠTĚVA
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ
IMPLANTÁTU
ZAVEDENÍ
HYGIENA
DENTÁLNÍ
Přejít na obsah
Náš tým
  Zubní lékař:  MDDr. Zdeněk Ambrož
   Specializace v oboru praktický zubní lékař

 • studium oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně (2012)

 • učást v celoevropském finále soutěže estetické stratifikace v Chieti (itálie)  dle Dr. Vaniniho
 • pravidelný účastník odborných seminářů a praktických kurzů.
 • od roku 2013 otevření vlastní soukromé praxe se zaměřením na mikroskopickou endodoncii.
 • získání odborného osdvědčení PZL (praktický zubní lékař) (2016)
 • přednášející na Krkonošských dentálních dnech (2016) na téma "Postendodoncie a nejen to".
 • přednášející na VÚZL v Plzni (2017) na téma "Postendodoncie v praxi bězného stomatologa".
 • přednášející na OSK ŠUmperk (2019) na téma " Kompozitní overlay v praxi běžného stomatologa".


  Zubní lékařka:  MDDr. Radana Ambrožová
  Specializace v oboru ortodoncie

 • zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2013)
 • učást v celoevropském finále soutěže v anatomické stratifikaci dle Dr. Vaniniho v italském Chieti (2013)
 • tříletá stáž ve FN Motol, ukončená atestační zkouškou v oboru ortodoncie (2018)
 • pravidelná účast na odborných seminářích, praktických kurzech a kongresech po celé Evropě


    Dentální hygienistka: Nikola Zapletalová, DiS.


 • Absolventka VOŠZ s SZŠ Alšovo nabřeží - obor dentální hygiena (2020)
 • Absolventka SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga - obor asistent zubního technika (2017)
 • Účast na kurzu doc. Kovaľové, Protokol vyšetření a léčby pacienta s parodontitidou/periimplantitidou
 • Zaměření na dospělé i dětské pacienty

 
 
 
  Dentální hygienistka:  Bc. Eva Diblíková Šrejmová

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

 • absolventka 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy – obor Dentální hygienistka (2014)
 • absolventka FAPPZ ČZU – obor Výživa a potraviny (2016).
 • členka Asociace dentálních hygienistek.
 • účast na kurzech a školeních zaměřených na dentální hygienu a stomatologii.
 • zaměření na pacienty dospělé, dětské i ortodontické.
  Zdravotní sestra: Helena Petrová

 • Střední zdravotnická škola, Kladská 2, Šumperk
 • Fakultní nemocnice Olomouc – zdravotnický asistent – infekční ortopedie (2016 – 2017)
 • Nemocnice Šumperk – praktická sestra – gynekologie (2017 - 2021)
 • Stomatologie Ambrožovi s.r.o. (2021 - sučasnost)


  Zdravotní sestra:  Petra Hélová

 • Střední zdravotnická škola Šumperk , obor zdravotní sestra (1993)
 • Postgraduální kurz pro sestry v gastroenterologii 2005 - 2006
 • Kurz akreditace zdravotnických zařízení 2006
 • Kurz komplexní péče o nemocné se stomií  2004
 • Kurz zavádění a ošetřování periferních vstupů  2003
 • Roční kurz v intenzivní péči na koronární jednotce  - ukončen závěrečnou zkouškou 10. 6. 1999
 • PSS ARIP - ukončen závěrečnou zkouškou  7.10. 1997
 • zdravotní sestra v oboru stomatologie a ortodoncie - Stomatologie Ambrožovi s.r.o. od 2019


Nádražní 35, 3.patro, Mohelnice, 78985 | info@ambroz-dental.cz | Facebook | www.ambroz-dental.cz | www.rovnatka-mohelnice.cz | www.hygiena-mohelnice.cz
Návrat na obsah