Poučení pro pacienta - Stomatologie Ambrožovi s.r.o. - Mohelnice

PROSTŘEDÍ
ORDINACE
MIKROSKOPICKÁ
ROVNÁTKA
ORTODONCIE
STOMATOLOGIE
PRVNÍ NÁVŠTĚVA
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ
IMPLANTÁTU
ZAVEDENÍ
HYGIENA
DENTÁLNÍ
Přejít na obsah

Poučení pro pacienty

  • Před a po extrakci (vytržení) zubu:

Před extrakcí doporučujeme nechodit na lačno. Je dobré se před výkon dostatečně najíst a napít ideálně sladkého nápoje. Předcházíte tak možným komplikacím v podobě mdlob před nebo během výkonu.

Ihned po extrakci pacient dostává do zákusu tampón k zastavení krvácení, které většinou přestává do deseti minut. Pokud krvácení přetrvává více než hodinu od výkonu, navštivte naši ordinaci.
Během dvou dnů po zákroku je zakázáno vyplachovat oblast extrakční rány a pití teplých nápojů (čaj, káva) z důvodu bezproblémového hojení rány.

V opačném případě hrozí vypláchnutí krevní sraženiny a výrazná bolest „suchého lůžka“ po vytrženém zubu. Minimálně 24 hodin od zákroku je striktně zakázáno kouření.


Oblast extrakční rány je třeba udržovat v čistotě. Hygienu dané oblasti je nutno provádět velice opatrně, aby se minimalizovalo poškození krevní sraženiny. V den extrakce je třeba vyhnout se velké fyzické námaze. V den trhání zubu bývá extrakční rána bolestivá, hlavně ve večerních hodinách. Bolest můžete tišit běžnými analgetiky (např. aulin, ibalgin, nimesil,...), pokud Vám nebyly kvůli zdravotnímu stavu doporučeny jiné typy léků tišících bolest.


  • Nová výplň:

Po vyvrtání zubního kazu a zhotovení jakékoliv výplně může pacient pozorovat zvýšenou citlivost na studené či teplé podněty. Zub může být rovněž citlivý na kousnutí do tvrdých potravin. Tato reakce je normální a může přetrvávat až několik měsíců. Projevy by však měly časem ustupovat. V situaci, kdy zub bolí sám od sebe, bolestivě pulzuje, či vyskytne-li se otok, je třeba nás neprodleně navštívit.
Je důležité, aby zhotovená výplň nebyla při dokousnutí přetěžována. Pokud máte pocit, že je tlak na ošetřený zub vetší a že na něj nakusujete, neprodleně nás navštivte.
Zub po ošetření amalgámovou výplní je třeba nechat bez zatížení a kousání minimálně 2 hodiny. Na zub opatřený výplní kompozitní můžete kousat ihned.

  • Po nasazení korunky či můstku

Kousání na nově nacementovanou korunku, můstek či overlay je možné až po 2 hodinách od nalepení.
Každá nová náhrada je změnou v dutině ústní a je třeba si na ni několik dní zvykat. Jazyk vnímá náhradu jako nový objekt ke „zkoumání“ a po čase jej přijme za nedílnou součást dutiny ústní. Nemělo by docházet k tomu, že se zub, opatřený protetickou náhradou, bude při kousání dotýkat protějšího zubu jako první z daného zubního oblouku - všechny zuby by se správně měly při zavření úst dotknout zároveň. Pokud cítíte, že se zub opatřený náhradou dotýká dříve než ostatní zuby, je třeba neprodleně navštívit naši ordinaci a výšku náhrady upravit, jinak hrozí poškození náhrady.

Nová náhrada potřebuje správnou hygienu, které lze dosáhnout důkladným čistěním. Okolí náhrady se jinak může zkazit. Každý pacient si za hygienu zodpovídá sám, a proto reklamace náhrady v této situaci nemůže být uznána. Pokud jsou dodržována pravidla ústní hygieny, protetická náhrada může vydržet v dutině ústní i více než 10 let .

  • Po zaplnění kořenového kanálku:

Zub, kterému byl ošetřen kořenový kanálek, může být po zaplnění několik dní citlivý na skus. Doba citlivosti se u každého pacienta liší. Zvýšená vnímavost by měla postupně ustupovat, až úplně vymizí. Bolest lze několik dní po plnění mírnit analgetiky (např. aulin, nimesil, ibalgin). Pokud dojde k otoku v okolí zubu, neprodleně nás navštivte.

Téměř každý endodonticky ošetřený zub je třeba opatřit laboratorně zhotovenou protetickou prací. Bez překrytí hrbolků dříve či později dochází k ulomení stěny zubu nebo jeho rozštípnutí (viz foto vpravo). V případě rozštípnutí zubu je nutno daný zub extrahovat.

Nádražní 35, 3.patro, Mohelnice, 78985 | info@ambroz-dental.cz | Facebook | www.ambroz-dental.cz | www.rovnatka-mohelnice.cz | www.hygiena-mohelnice.cz
Návrat na obsah