Prevence - Stomatologie Ambrožovi s.r.o. - Mohelnice

PROSTŘEDÍ
ORDINACE
MIKROSKOPICKÁ
ROVNÁTKA
ORTODONCIE
STOMATOLOGIE
PRVNÍ NÁVŠTĚVA
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ
IMPLANTÁTU
ZAVEDENÍ
HYGIENA
DENTÁLNÍ
Přejít na obsah

Prevence

Stomatologická prevence je základním stavebním kamenem úspěchu v předcházení a léčbě všech problémů dutiny ústní. Každý pacient, který je pojištěn, má ze zákona právo na dvě bezplatné preventivní prohlídky ročně v půlročních intervalech. Prohlídka se skládá z kontroly zubů a jejich závěsného aparátu. Nedílnou součástí každé preventivní prohlídky je také onkologické vyšetření sliznic dutiny ústní. Pokud je nádorové postižení zachyceno včas, zvyšuje se tím pravděpodobnost úspěchu jeho léčby. Za stav svého chrupu si v naprosté většině může pacient sám. Pokud jsou jeho hygienické návyky nedostačující, odráží se to jak na stavu chrupu, tak na zdraví parodontu. Je chybné se domnívat, že pokud zuby nebolí, není třeba chodit k zubaři.
Některé nemoci v dutině ústní nemají v raných stadiích žádné nepříjemné projevy, nicméně jsou diagnostikovatelné a většinou snadno řešitelné. Ve fázi, kdy se již objevuje bolest, bývá řešení daného problému komplikovanější a zpravidla i finančně nákladnější. Základem bezproblémového chrupu je správná zubní hygiena, která požaduje splnit tři předpoklady:  

1. Používat správné dentální pomůcky a mít osvojenou perfektní techniku čištění zubů.
2. Čistit si zuby nejméně dvakrát denně.
3. Mít osvojenou správnou techniku čištění zubů.
Více o těchto tématech se dozvíte v sekci  
hygiena.

Mnoho lidí svádí své problémy  s vysokým výskytem zubních kazů a parodontitidou (parodontózou) na dědičnost. Bylo prokázáno, že pouze v malém počtu případů (méně ne 1%) hraje roli genetika. Zbylých 99 % tkví v nedostatečné hygieně dutiny ústní. Cena ošetření u zubního lékaře neustále roste. Je dána vysokými náklady na vybavení a materiál, odbornou a náročnou práci lékaře. V porovnání s cenou, která stačí na zvládnutí a správné provádění zubní hygieny, je o dost vyšší. Věnujte, prosím, několik minut denně čištění zubů. Když už o nic jiného, jde o velkou celoživotní finanční úsporu.


V dnešní době existuje specializovaná zdravotnická profese, která se zabývá nácvikem a prováděním dentální hygieny. Jak již název napovídá, pracovníci v tomto oboru jsou dentální hygienistky či hygienisté. V západní Evropě je již několik desítek let dobrým zvykem navštívit dentálního hygienistu/ hygienistku před prohlídkou u zubního lékaře. V České republice zatím tento trend není příliš rozšířen, pomalu ale jistě se tak děje. Stomatologie jako obor jde každým rokem hodně kupředu
objevují se nové materiály, nové postupy, nové technické vybavení. Naše ordinace je v současné době na vysoké úrovni co do kvality těchto tří atribut. Neustále se snažíme držet krok a vylepšovat kvalitu ošetření jak po stránce technického vybavení, tak zvyšováním odbornosti lékaře a zdravotní sestry absolvováním odborných přednášek a školení.Nádražní 35, 3.patro, Mohelnice, 78985 | info@ambroz-dental.cz | Facebook | www.ambroz-dental.cz | www.rovnatka-mohelnice.cz | www.hygiena-mohelnice.cz
Návrat na obsah