Vstupní vyšetření - Stomatologie Ambrožovi s.r.o. - Mohelnice

PROSTŘEDÍ
ORDINACE
MIKROSKOPICKÁ
ROVNÁTKA
ORTODONCIE
STOMATOLOGIE
PRVNÍ NÁVŠTĚVA
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ
IMPLANTÁTU
ZAVEDENÍ
HYGIENA
DENTÁLNÍ
Přejít na obsah
Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření nových pacientů je složeno z několika částí:

1. Anamnéza
Po vyplnění anamnestického dotazníku dochází ke společnému překontrolování a upřesnění celkového zdravotního stavu. Zajímají nás všechny choroby, alergie a léky, které ovlinují naše aktuální nebo budoucí ošetření.

2. Prohlídka dutiny ústní
V první fázi ošetření se zaměřujeme na komplexní prohlídku chrupu pod zvětšením lupovými brýlemi. Kromě hledání kazů sledujeme hermetičnost a kvalitu starších výplní, stav hygieny, parodontu a sliznic. Nedílnou součástí je také vyhodnocení funkce chrupu. Dále se zaměřujeme na odhalení ortodontických vad a hodnocení kvality stávajícího protetického ošetření (korunky, můstky).

3. RTG vyšetření
Je velmi důležitou a nedílnou součástí vstupního vyšetření, které dokáže odhladit celou řadu skrytých problémů, počínaje kazy v mezizubních prostorech, chronickými záněty zubů, parodontózou až po nevýhodně uložené zuby a jiná méně častá onemocnění.

4. Stanovení léčbného plánu s obecnou cenou rozvahou
Každému pacientovi stanovujeme individuální léčebný plán, včetně obecné cenové rozvahy.
Obecně však platí daná pravidla, která pro jednotlivé pacienty modifikujeme dle jejich potřeb a problémů:

1. Úprava ústní hygieny - o stav hygieny a parodontu se stará v naší ordinaci převážně dentální hygienstka. Pro pacienty to znamená minimálně 2 návštěvy na dentální hygieně: 1. vstupní a 2. kontrolní (po 1  měsíci od první návštěvy). Při onemocnění parodontu v podobě parodontitis postupuje hygieniska dále v ošetření parodontálních chobotů pomocí kyretáží eventuálně následuje odeslání na specializované parodontologické pracoviště po konzultaci s lékařem.

2. Řešení akutních stavů nebo stavy, kde existuje riziko z prodlení (např. hluboké kazy, subaktuních stavů zubů postižených onemocněním pulpy nebo parodontu)

3. Extrakce zubů - v situaci, kdy nelze zub zachovat v dutině ústní, přistupujeme k vytažení zubů neboli extrakci. Tyto zuby nelze dále rekonstruovat, v dutině ústní působí jako zdroj infekce a zhoršují komplexní stav chrupu.

4. Sanace kazů a endodontické ošetření - postupně a pečlivě opravujeme (sanujeme) zuby, které jsou postižené kazem, ať už pomocí bílých nebo amalgámových výplní. Vždy dle správné indikace jednotlivých materiálů s ohledem na typ defektu zubu. Chrup s nedostatečnou hygienou není možné sanovat bez výjimky. Dále se zaměřujeme na zuby, kterou jsou nutné ošetřit endodonticky či reendodonticky. Kvalitní ošetření kořenových kanálků je nezbytná příprava pro plánované protetické ošetření. V naší ordinaci ošetřenujeme všechny kanálky pod operačním mikroskopem.

5. Parodontologická léčba - léčba onecmocnění parodontu probíhá kontinuálně již od začátku v podobě dentální hygieny a následých kyretáží zubů, které tento typ ošetření vyžadují. Toto ošetření se prolíná ostatními fázemi ošetření. Léčba parodontu vyžaduje dostatečnou spolupráci pacienta a může trvat několik měsíců, někdy i let.

6. Ortodontická léčba - u některých pacientů musíme z důvodu špatného postavení zubů nebo plánovaného protetické ošetření zařadit do plánu léčby také ortodontickou léčbu. Doba léčby závisí na typu ortodontické anomálie a cílů protetického ošetření.

7. Protetické a implatologické ošetření -  v situaci, kdy je chrup komplexně sanován a máme vyléčený parodont, můžeme přistoupit do poslední protetické fáze. Rozhodujeme se, jakým způsobem budeme chrup rehabilitovat tak, aby se obnovila přirozená artikulace chrupu v závislosti na cenových možnostech pacienta. Způsoby ošetření jsou různé s ohledem na materiál, cenu a výslednou estetiku. Někdy je při vstupním vyšetření velmi obtížné odhadnout, jaký typ náhrady a kde budeme u daného pacienta zhotovovat. V určitých situacích nabízíme pacientům jako náhradu zubu implantát, který může efektivně nahradit chybějící zub nebo skupinu zubů bez nutnosti broušení sousedních zubů. Vyhneme se tak  zhotovení můstku a šetříme tím zdravé zuby pacientů.
Ordinační hodiny
Stomatologie
Po     7:30 - 15:30
Út     7:30 - 15:30
St     7:30 - 15:30
Čt    13:00 - 19:00
Pá     7:30 - 14:00

Tel. 732 662 230


Út      8:00 - 12:00
(přítomna pouze sestra)
Pá     8:30 - 17:30
(ordinuje MDDr. Krupka)

Tel. 739 012 444

St       14:15 - 18:15

Tel. 739 012 444
E-mail: info@ambroz-dental.cz

Nádražní 35, 3.patro, Mohelnice, 78985 | info@ambroz-dental.cz | Facebook | www.ambroz-dental.cz | www.rovnatka-mohelnice.cz | www.hygiena-mohelnice.cz
Návrat na obsah