Vstupní vyšetření - Stomatologická ordinace - MDDr. Zdeňek Ambrož - Mohelnice

PROSTŘEDÍ
ORDINACE
MIKROSKOPICKÁ
ROVNÁTKA
ORTODONCIE
STOMATOLOGIE
PRVNÍ NÁVŠTĚVA
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ
IMPLANTÁTU
ZAVEDENÍ
HYGIENA
DENTÁLNÍ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ORDINACE
Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření nových pacientů je složena z několika částí:

1. Anamnéza
Po vyplnění anamenstického dotazníku dochází ke společnému překontrolování  a upřesnění celkového zdravotního stavu. Zajímají nás všechny choroby, alergie a léky, které ovlinují naše aktuální nebo budoucí ošetření.

2. Prohlídká dutiny ústní
V první fázi ošetření se zaměřujeme na komplexní prohlídku chrupu pod zvětešním lupových brýlí. Kromě hledání kazů sledujeme hermetičnost a kvalitu starších výplní, stav hygieny, parodontu a sliznic Nedílnou součástí je také vyhodnocení funkčního postavení chrupu. Dále se zaměřujeme na ortodontické vady v postavení zubů a stávající protetické ošetření (korunky, můstky)

3. RTG vyšetření
Je velmi duležitou a nedílnou součástí vstupního vyšetření, které dokáže odhladit celou řadu skrytých problémů počínaje kazy v mezizubních prostrech, chronickými záněty zubů, parodontózou až po nevýhodně uložené zuby a jiná méně častá onemocnění.

4. Stanovení léčbného plánu s obecnou cenou rozvahou
Každému pacientovi stanovujeme individiální léčebný plán, včetně obecné cenové rozvahy.
Obecně však platí daná pravidela, která pro jednotlivé pacienty modifikujeme dle jejich potřeb a problémů:

1. Úprava ústní hygieny - o stav hygieny a parodontu se stará v naší ordinaci převážně dentální hygienstka. Pro pacienty to znamená minimálně 2 návštěvy na dentální hygieně: 1. vstupní a 2. kontrolní (po 1  měsíci od první návštěvy). Při onemocnění parodontu v podobě parodontitis postupuje hygieniska dále v ošetření parodontálních chobotů pomocí kyretáží event. následuje odeslání na spec. parodontologické pracoviště po konzultaci s lékařem.

2. Řešení akutních stavů nebo stavy, kde existuje riziko z prodlení (např. hluboké kazy, subaktuní stavy zubů postížených onemocněním pulpy nebo parodontu)

3. Extrakce zubů - v situaci, kdy nelze zub zachovat v dutině ústní přistupujeme k vytažení zubů nebo-li extrakci. Tyto zuby nelze dále rekonstruovat. působí v dutině ústní jako zdroj infekce a zhoršují komplexní stav chrupu.

4. Sanace kazů a endodontické ošetření- postupně a pečlivě opravujeme (sanujeme) zuby, které jsou postižené kazem, ať už pomocí bílých nebo amalgámových výplní. Vždy dle správné indikace jednotlivých materiálů a defektů zubů. Chrup s nedostatečnou hygienou není možné sanovat bez vyjímky. Dále se zaměřujeme na zuby, kterou jsou nutné ošetřit endodonticky či reendodonticky. Kvalitní ošetření kanálky je nezbytná přípravou pro plánované protetické ošetření. V naší ordinaci ošetřenujeme všechny kanálky pod operačním mikroskopem.

5. Parodontologická léčba- léčba onecmocnění parodontu probíhá kontinuálně již od začátku v podobě dentální hygieny a následně kyretážemi zubů, které tento typ ošetření vyžadují. Toto ošetření se prolíná ostatními fázemi ošetření. Léčba parodontu vyžaduje dostatečnou spolupráci pacienta a trva několik měsíců někdy i let.

6. Ortodontická léčba - v některých pacientů musíme z důvodu špatného postavení zubů nebo plánovaného protetické ošetření, zařadit do plánu léčby také ortodontické ošetření pomocí fixního aparátu. Doba léčby závisí na typu ortodontické anomálie a cílů protetického ošetření.

7. Protetické a implatologické ošetření -  v situaci, kdy je chrup komplexně sanován a máme vyléčený parodont, můžeme přistoupit do poslední protetické fáze. Rozhodujeme se vždy jakým způsobem budeme chrup rehabilitovat tak, aby se obnovila přirozená artikulace chrupu v závislosti na cenových možnostech pacienta. Způsoby ošetření jsou různé co do materiálů, ceny a výsledné estetiky. Někdy je při vstupním vyšetření velmi obtížně odhadnout jaký typ náhrady a kde budeme u daného pacienta zhotovovat. Proto stanovení protetického cenového plánu je velmi obtížně. V určitých situacích nabízíme pacientům jako náhradu zubu implantát, který může efektivně nahradit chybějící zub nebo skupinu zubů bez nutnosti nabroušení sousedních zubů. Vyhneme se tak  zhotovení můstku a šetříme tím zdravé zuby pacientů.
Ordinační hodiny
Po     7:30 - 15:30
Út     7:30 - 15:30
St     7:30 - 15:30
Čt    13:00 - 19:00
Pá     7:30 - 14:00


Čt     8:00 - 15:00Út       11:30 - 19:30
St       11:30 - 19:30


Tel. 732 662 230
E-mail: info@ambroz-dental

Nádražní 35, 3.patro, Mohelnice, 78985 | info@ambroz-dental.cz | Facebook | www.ambroz-dental.cz | www.rovnatka-mohelnice.cz | www.hygiena-mohelnice.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky