Zubní kaz - Stomatologie Ambrožovi s.r.o. - Mohelnice

PROSTŘEDÍ
ORDINACE
MIKROSKOPICKÁ
ROVNÁTKA
ORTODONCIE
STOMATOLOGIE
PRVNÍ NÁVŠTĚVA
VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ
IMPLANTÁTU
ZAVEDENÍ
HYGIENA
DENTÁLNÍ
Přejít na obsah

Zubní kaz


Není snad nikdo, kdo by neznal pojem zubní kaz. Ale jen málokdo doopravdy ví, co to vlastně zubní kaz je, co je jeho příčinou, jaký je jeho průběh a jak předejít jeho vzniku.
Definic tohoto onemocnění je mnoho a setkáváme se s nimi v běžném životě velmi často. Dle mého soudu žádná z nich není dostačující pro to, aby díky ní laická veřejnost dokázala pochopit podstatu tohoto onemocnění. A právě pochopit podstatu problému je vždy to nejdůležitější pro to, abychom mu dokázali čelit. Držme se tedy přísloví „chceš li porazit svého soupeře, musíš ho nejprve co nejlépe poznat“ a vydejme se spolu na cestu poznání.


  • Vznik zubního kazu


Základem pro pochopení vzniku a průběhu zubního kazu je pochopit pojmy mineralizace a demineralizace.

Vyzkoušejte si doma udělat takový malý pokus. Vložte vejce na nějakou dobu do sklenice s octem. Brzy budete moci pozorovat, že se skořápka vajíčka začne rozpouštět, až z ní časem nezbude nic. Je tomu tak proto, že minerály, kterými je skořápka tvořena, mají tu vlastnost, že se v kyselém prostředí (nízké pH) rozpouští, naopak zásadité prostředí (vyšší pH) podněcuje jejich tvorbu. Rozpouštění minerálů (anorganická část zubů) je nazýváno demineralizace. Tvorba minerálů je nazývána mineralizace, přičemž je nutné zdůraznit, že mineralizace obecně neprobíhá nahodile, ale minerály se ukládají kolem tzv. ,,mineralizačního centra“ – tím je u našich zubů organická složka tvrdých zubních tkání, která tvoří u skloviny jen 3 % objemu, nicméně nám vytváří jakousi prostorovou kostru, kolem které se organizovaně ukládají minerály a vytváří nám tak definitivní tvar zubu. Tvrdé zubní tkáně, tedy sklovina, zubovina a cement jsou tvořeny nejen anorganickou částí (minerály), ale také částí organickou (převážně kolagenní vlákna), která slouží jako jakási kostra, podle níž se ukládají minerály.

Na úvod ještě zbývá vysvětlit pojem neutralizace = přechod hodnot k neutrálnímu pH (pH 7), Neutralizační účinek mají v dutině ústní sliny, které dokáží regulovat kyselé prostředí až k zásaditým hodnotám.

Zub je v dutině ústní vystaven různým podmínkám. Během dne se střídá prostředí kyselé i zásadité. Opakuji, že během kyselého období probíhá demineralizace, během zásaditého mineralizace zubu. Teď už asi chápete, že převažuje-li období kyselé nad obdobím zásaditým, dochází více k rozpouštění zubu než k jeho tvorbě, a tak zub ubývá, čímž vzniká zubní kaz.

Kyselé prostředí v dutině ústní nastává jednak po požití kyselé potravy (př. Coca-cola, citrónová šťáva, ocet apod.), tyto vlivy však působí jen dočasně a pH prostředí se díky neutralizačnímu účinku slin postupně vrací do normálu (zásadité prostředí). Hlavní příčinou kyselého prostředí v dutině ústní jsou však bakterie zubního plaku, které zkvašují cukry a produkují kyseliny, které nám okyselují zubní plak, ve kterém bakterie žijí. Neutralizační účinek slin v tomto případě je jen velmi slabý, neboť sliny nemohou přes téměř neprostupný zubní plak efektivně proniknout. Zubní plak tak zůstává nadále kyselý. Kyseliny produkované bakteriemi zubního plaku tak působí nepřetržitě až do té doby, než je plak (a s ním i bakterie) odstraněn čištěním
.

Lze tedy konstatovat, že zubní kaz je vlastně bakteriální onemocnění!

Výše je uvedena jedna důležitá poznámka, a to, že bakterie produkují kyseliny zkvašováním cukrů. A cukry se do dutiny ústní dostávají potravou. Je tedy vhodné zmínit, že tím, že sníte něco sladkého, nakrmíte bakterie a ty začnou produkovat kyseliny, které začnou rozpouštět (demineralizovat) Vaše zuby. Jak jsem ale zmínil, pokud v zápětí jsou Vaše zuby vystaveny zásaditému prostředí (vzniká po vyčištění zubů), dochází opět k mineralizaci zubů a zuby se tak opět vrací do původního stavu.

V prvém případě se opakuje následující cyklus: požijeme potravu, čímž nakrmíme bakterie zubního plaku. Ty začnou produkovat kyseliny, plak se okyseluje, vzniká kyselé prostředí (křivka klesá pod pH 5,5) a u zubů tudíž probíhá demineralizace. Následně si ovšem vyčistíme zuby kartáčkem, čímž odstraníme plak a bakterie, sliny postupně neutralizují kyselé prostředí a zub je tak opět vystaven prostředí s pH vyšším než 5,5, probíhá tedy remineralizace zubu. Na prvním grafu je patrné, že zub je vystaven během dne převážně vyššímu pH (nad 5,5), převažuje tedy remineralizace nad demineralizací a nehrozí tak vznik zubního kazu.

V druhém případě v podstatě během celého dne jen krmíme bakterie, ani jednou si nevyčistíme zuby. Zuby jsou tedy prakticky celý den vystaveny kyselému prostředí a jsou tedy postupně rozkládány – vzniká zubní kaz.

Zubní kaz tedy vzniká demineralizací zubu, způsobenou kyselinami produkovanými bakteriemi zubního plaku. Mějte však na paměti, že se jedná o dynamické onemocnění měnící se v čase a lze ho při včasné diagnostice a vynikající úrovni ústní hygieny léčit. Jedinou možností, jak se lze proti zubnímu kazu bránit, je pravidelné mechanické odstraňování zubního plaku, ke kterému Vám poslouží zubní kartáčky. Nezapomeňte však, že plak se usazuje také v mezizubních prostorách, a tak pokud chcete své zuby chránit i tam, je vhodné používat také pomůcky mezizubní hygieny.

Nádražní 35, 3.patro, Mohelnice, 78985 | info@ambroz-dental.cz | Facebook | www.ambroz-dental.cz | www.rovnatka-mohelnice.cz | www.hygiena-mohelnice.cz
Návrat na obsah