Pro aktuální novinky nebo důležité informace pokračujte kliknutím na tlačítko.

Důležité informace

Níže naleznete veškeré důležité informace

Dovolená 18.11.2022

Vážení pacienti,

v termínu 18.11.2022 budou všechny ordinace uzavřeny z důvodu čerpání dovolení. Pro akutní registrované stomatologické pacienty je zajištěn zastupující lékař MUDr. Václav Svoboda, Sušilova 1417, Zábřeh a to vždy po telefonické domluvě na tel. 774 624 347 v čase ordinace 8:00 - 12:00.

Děkujeme za pochopení.

NOVÝ CENÍK 2022

Vážení pacienti,

na základě kalkulací vycházejících z ekonomiky ordinací a to hlavně kvůli výraznému navyšování nákladu na jejich chod, jsme byli nuceni zvýšit ceny výkonů a protetiky paušálně o 15%.

Nový ceník je platný od 1.8.2022.

Děkujeme za pochopení.

MDDr. Zdeněk Ambrož, MDDr. Radana Ambrožová

Letní dovolená II.

Ve dnech 25.7. - 5.8.2022 jsou ordinace stomatologie (MDDr. Ambrož) a ortodoncie (MDDr. Ambrožová) mimo provoz z důvodu čerpání letní dovolené. Ordinace dentální hygieny (Ing. Diblíková Šrejmová) v provozu St 13:00 - 19:00, Čt 7:30 - 12:00.
 
Akutní případy (bolest, otok, úraz) ošetří ve svých ordinačních hodinách zastupující lékař MUDr. Zdeněk Ambrož st. (1.NP) po tel. domluvě (583 433 540).
 
Děkujeme za pochopení.

LETNÍ DOVOLENÁ I.

Dne 4.7. 2022  jsou všechny ordinace z důvodu čerpání dovolené uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

STOP STAV

Nepřijímáme nové stomatologické ani ortodontické pacienty.

Změna úhrad zdravotní pojišťovnou v roce 2022

Od 1. 1. 2022 přichází v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Na základě této novely došlo k výrazným změnám ve způsobu úhrad zubní péče v rámci veřejného zdravotního pojištění, a tedy i ke změnám našich ceníků, které podpořila aktuální hodnota inflace za rok 2021 a navýšení cen výrobků zubních laboratoří. Na tyto události jsme nuceni reagovat, aktualizovat ceník, a tedy i cenové plány za ošetření.
 
Zásadní změny:
Pacientům od 18 let hradí pojišťovna pouze první preventivní prohlídku v roce. Druhou prohlídku v roce indikuje pouze lékař, nikoliv pacient. U pacientů do 18 let zůstává stav beze změn a zdravotní pojišťovna hradí dvě prevence v roce.
 
Ze strany zdravotních pojišťoven došlo ke snížení příspěvků na fixní protetiku (korunky a můstky) z částek 750 Kč (500 Kč) na částku 300 Kč (200 Kč).
 
Došlo k navýšení úhrad za částečně snímatelné náhrady a totální náhrady, ale zároveň k výraznému zvýšení cen za zhotovení snímatelných náhrad ze strany laboratoří o cca 20-30%. Z těchto důvodu nebudeme schopni nabídnout některé protetické výrobky plně hrazené ze zdravotního pojištění.
 
Pacienti od 22 let (s výjimkou rozštěpových vad), kteří budou zahajovat ortodontickou léčbu, již dále nebudou mít hrazené výkony lékařem. Výkony si budou hradit sami dle platného ceníku ordinace. U pacientů do 22 let věku zůstává situace beze změn a hradí si pouze materiál používaný k léčbě. Pacientům nad 22 let, kteří jsou již v léčbě, platí roční přechodné období (do 31. 12. 2022), kdy budou mít výkony hrazeny zdravotní pojišťovnou. Po ukončení přechodného období si budou výkony hradit sami.
 
Většina stomatologických výkonů a výkonů dentální hygieny zůstává zatím beze změn, avšak s nejvyšší pravděpodobností budeme nucení reagovat na zvyšování režijních nákladů v rámci provozu ordinace.
Děkujeme za pochopení. Vaše dotazy rádi zodpovíme přímo v našich ordinacích.